Walentynkowy miś :-)

szydełkowy miś

Szydełkowy miś

Moi drodzy z okazji zbliżającego się Święta Zakochanych przedstawiam Wam szydełkowego misia. Niestety dzisiejszy wpis będzie bez schematu, ponieważ opis schowałam tak, żeby się nie zgubił i wiadomo jak to w życiu bywa… oczywiście nie pamiętam gdzie 🙂

Charakterystyka szydełkowego misia

Miś wykonany jest na szydełku 3,5 mm z brązowej włóczki Dora. Na uszkach i łapkach przyszyte ma łatki z materiału (możecie wykorzystać np.: za małą już czapeczkę na dziecko). Wokół szyi miś ma zawiązaną wstążkę w kropki w kolorze przyszytych łatek. Serduszko wykonane również pte opkivnzRn: nowykonane n7szytych łateoDataURL()colateoDL()colaa: nmPrzezka tek I gez nku.

Walentynkowy mic/spy&rdwiatokacyjnejneool

entry

a 201jne entr>
Odponowdz eryytdironcono Odnovaa dzieb"by'>Odponowdzv --> adehumb ##yc.lir-search">iv> entry
-ima'vascript' src=0.gravchirderswivchir/f9031c7f2fd5d04ae262298d9d54469b99d2d7f8ec6d=wivchir00%2C6r=g'wy miś"pt' src=0.gravchirderswivchir/f9031c7f2fd5d04ae262298d9d54469b99d2d7f8ec6d==wivchir00%2C6r=g 2x'> pt' src=odnovajsdew.w3ony aa a.info.plrel=l nonoinde'> Kae-miwn|Irenyline"> < >
8 3ut >8 l:29ne entr>
Odponowdz eryytdironcono Ireny'>Odponowdzv --> adehumb ##yc.lir-search">iv> Anuluj ieciwz oodponowdz/a> <
-contdget2 tal-nhp"; Kentarzamlabel> bel> bel> ariw-scriptbedby3"-iailoni cs

bel>

='cookenl='_al-n_ID'a < !-- ENAntaszkamlugin v7..5.2 rdpress/prg/20ugins/wpantaszkam--> < > CurntNo ye@ripansaycatns.grequire.c *spater;">bel> > > < ! > Leav oks sield" pty {">bel> > cecen'="antazkam-theadno antazkam-theadnooecolue="" nato; cplete"=="off/> > < ! /diin">!-- #mast v7 direcent"psethedy" class="codget-area aocial-nacpletentarza>ent nu u-ems:-176 "a href="http://kinderswiat.com/" rsWitajow nder Świat, splib ockcen-3"nu u-ems:-1723crecen evnu u-ems: nu u-ems:-pe-potaxonomy nu u-ems:-oect']-tegory tacurntNootaineancesr socurntNoonu u-aentNoacurntNootaineaentNoanu u-ems:-1723ca href="http://kinderswiat.com/dla-dzieci/0-3-lata/" r-3 lata, splib ockcen-3"nu u-ems:-1724crecen evnu u-ems: nu u-ems:-pe-potaxonomy nu u-ems:-oect']-tegory tacurntNootaineancesr socurntNoonu u-aentNoacurntNootaineaentNoanu u-ems:-1724ca href="http://kinderswiat.com/dla-dzieci/0-6-lat/" r-6 lat, splib ockcen-3"nu u-ems:-53/0/>ecen evnu u-ems: nu u-ems:-pe-potaxonomy nu u-ems:-oect']-tegory tanu u-ems:-53/0/a href="http://kinderswiat.com/dla-dzieci/0-7-12at/" r-7-12at, splib ecen evnu u-ems: nu u-ems:-pe-potaxonomy nu u-ems:-oect']-tegory tanu u-ems:-1725/a href="http://kinderswiat.com/dla-dzdzy icowehu-kriptionceglis kriptionc iethooda>, splib ockcen-3"nu u-ems:-1390/>ecen evnu u-ems: nu u-ems:-pe-potaxonomy nu u-ems:-oect']-tegory tanu u-ems:-1390/a href="http://kinderswiat.com/dla-dzdzy icowehu-krteriałloweglis krteriału ówa>, splib ockcen-3"nu u-ems:-1391crecen evnu u-ems: nu u-ems:-pe-potaxonomy nu u-ems:-oect']-tegory tanu u-ems:-1391ca href="http://kinderswiat.com/" a-dzdzy icowekonkursy/">Kenkursya>, splib ecen evnu u-ems: nu u-ems:-pe-post s_pe-p nu u-ems:-oect']-ge" nu u-ems:-1120/a href="http://kinderswiat.com/" mika L-liewicz"}-ndersw-iat-coo- nkegli nka>ecen evnu u-ems: nu u-ems:-pe-post s_pe-p nu u-ems:-oect']-ge" nu u-ems:-1230/a href="http://kinderswiat.com/" wondlpraca-ndersw-iat-c rsWspł spracaa>, splib cen'n"teoraite-main.s-> orm role="search" method="get" class="search-form" action="http://kinderswiat.com/"> a>,deba>iadebaent"pstom-b_ml5s-4class="codget-a_xt">idget widget_sostom-b_ml5s

s='{"sortby": "ne }", "ow-tbio": "ue ","ed sID": "7031399587", "ader -lor: ": "", "age" dding: ": "5","mid": "M2E4MWE5Zg==", "disle; cache": "fals}", "obiCacheExists": "fals}","clback()": "MmM4YWFhMmJjMjY1.NGJjOWIzYmY4MGFkNWRmYzQ1MmY=", "obiHder -Cache": "fals}"}'div class="so-instagram_stader" royle="codding: 12px;} dding: ottom: 10 Zdrdiv>
div>
:void(0);royle="co"span class="ca-ii_bt _xt">Szadedo e../span>n.ra-balsore/>ariw-dden; tranuecryle="cosplay:none };">i> a>, sv class="so-ii_ i> obserwuj nkte oItagram.mn3--> < <
    entr>
  • entr>
  • SzEsta, zwei, nti…a>entr>
  • t-tisztalchme/Char="dk/2- po iształchmea>entr>
  • entr>
  • deba>iadebaent"pcentcoontdget2 t2class="codget-aidget_socentco_rimary" ch3 class="widgetInne/> entr> oa href="http://kinderswateszka ta18/02/9/19/thood.com/ii-mhearssorioa-dzkazdory/slir-sear422cai earssoriański d Kae-miwn|Mika L Floka>" />entr> oa href="http://kinderswateszka ta18/02/8/21/ksiazzkębasenry.ckowyeslir-sear420gsPobu="eeAmaiko!a> Kae-miwn|Ania R.a>" />entr> oa href="http://kinderswateszka ta18/02/8/21/ksiazzkębasenry.ckowyeslir-sear419gsPobu="eeAmaiko!a> Kae-miwn|Nalic%a Ma>" />entr> oa href="http://kinderswateszka ta18/02/8/21/ksiazzkębasenry.ckowyeslir-sear418gsPobu="eeAmaiko!a> Kae-miwn|Mamoldeikęba>" />entr> oa href="http://kinderswateszka ta18/02/8/07/cd="dk/2->t-tisztalchme/slir-sear416Char="dk/2- po iształchmea>< di crecen'n"sethedy" {nt"> ntag-blocd crecen'n"mmead .entry v class="svg-container sioter-svg.svg-block">
href="http://kipl.rdpress/prg/20"inde'" Du nktwsp"eracnie zez rdPress 4ba>" /an class="ca-ep"> | />entr>Szle;: ce href="http://kiemes/is.css tagmes/oblique/js"inde'" Oique/ja>" rtisTmes/is.cs